facebooktwitterlinkedin

MESLEK HASTALIĞI ÖNLENEBİLİR Mİ?

MESLEK HASTALIĞI ÖNLENEBİLİR Mİ?

Kesinlikle önlenebilir.

Önlemek için:riskanalizi

  • Kayıt dışı, sigortasız işçi çalıştırılmamalı

  • İşe giriş muayenelerinde sağlık durumu uygun olmayanlar o işe alınmamalıdır.

  • Meslek Hastalığının belirtileri ortaya çıkmadan, yapılan işin özelliği, karşılaşılan riskler dikkate alınarak gerekli Laboratuar ve Radyolojik incelemeler yapılarak hastalıkların erken tanısını koymak amacı ile düzenli periyodik muayeneler yapılmalıdır.

İşyeri ortamında:
 • Hijyen kurallarına uyulmalı, çay ve yemek molalarından önce mutlaka eller bol sabunlu su ile yıkanmalı,

 • İşyerinden ayrılmadan önce duş yapılabilmesi için yeterli duş bulunmalı,

 • Her işçinin iş kıyafetleri ve harici kıyafetlerin ayrı ayrı bölümlerde bulunduğu elbise dolapları olmalı,

 • Yeterli ve temiz havalanma sağlanmalı,

 • İşin özelliğine göre sık sık ve sürekli eğitimler verilmeli,

 • İşin özelliğine göre, ortaya çıkan zararlı etkenler uygun tekniklerle uzaklaştırılarak izin verilen değerlerin üzerine çıkmasına engel olunmalı,

 • Gerekiyorsa maske tıkaç vs gibi kişisel koruyucular kullanılmalı,

 • Mümkün ise işyeri hekimi istihdam edilmeli, değilse ortak işyeri hekimi temin edilmeye çalışılmalı,

 • İşyeri hekimi, Sigorta Müfettişi, İSGÜM veya Meslek Hastalıkları Hastanesi görevlilerinin uyarı ve tavsiyelerine dikkatle uyulmalı,

 • Ortamdan uzaklaştırma amacı ile istirahat verilmiş ise, ekonomik nedenler, kalifiye eleman bulamama veya işi zamanında yetiştirme gibi bahaneler ileri sürülmemeli, istirahat kesinlikle uygulanmalı,

 • Hastane incelemeleri sonucu iş değişikliği kararı verilmiş ise, işveren yönünden çalıştıracak eleman bulamama, işçi yönünden işini kaybetme korkusu gibi nedenler ileri sürülmemeli, iş değişikliği mutlaka uygulanmalıdır.

 • Kontrol muayenelerine zamanında gidilmelidir