İlkyardım Eğitimi

ilkyardimİlkyardım nedir?

Herhangi bir kaza ya da yaşamı tehlikeye düşüren durumda, sağlık görevlilerinin yardımı sağlanıncaya kadar, hayatın kurtarılması ya da durumun daha kötüye gitmesini önleyebilmek amacıyla olay yerinde, tıbbi araç gereç aranmaksızın mevcut araç ve gereçlerle yapılan ilaçsız uygulamalara ilkyardım denir.

İlkyardımcı kimdir?

İlkyardım tanımında belirtilen amaç doğrultusunda, hasta veya yaralıya tıbbi araç gereç aranmaksızın mevcut araç ve gereçlerle ilaçsız uygulamaları yapan ilkyardım eğitimi alarak ilkyardımcı belgesi almış kişiye ilkyardımcı denir.İlkyardım eğitimi nedir?


İlkyardım eğitimcileri tarafından Bakanlıkça onaylanmış müfredatlar ile verilen eğitime ilkyardım eğitimi denir.

İlkyardımcı bulundurulması zorunlu mudur?

29.07.2015 Tarih ve 29429 sayı numarası ile Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “İlkyardım Yönetmeliği” 19.Maddesi gereği ve İş sağlığı ve güvenliği kapsamında;
 • Az tehlikeli işyerlerinde, her 20 çalışan için 1 ilkyardımcı,
 • Tehlikeli işyerlerinde, her 15 çalışana kadar 1 ilkyardımcı,
 • Çok tehlikeli işyerlerinde, her 10 çalışana kadar 1 ilkyardımcı,
 
bulundurması zorunludur.

İlkyardım Eğitim Programız;

Sertifikalı İlkyardım Eğitimleri 16 saat (art arda 2 gün) olacak şekilde yapılacaktır. Eğitim sonrasında İl Sağlık Müdürlüğü tarafından belirlenen tarih ve mekanda yapılacak olan sınavda başarılı olan katılımcılara ‘’İlk Yardımcı Sertifikası’’ ve kartı verilecektir.
İlkyardım Eğitimi teorik ve uygulamalı olarak aşağıdaki konuları kapsayacaktır.

İlkyardım Eğitim Konu Başlıkları;
 • Genel ilkyardım bilgileri,
 • Temel yaşam desteği ve havayolu tıkanıklığında ilkyardım,
 • Bilinç bozukluklarında ilkyardım,
 • Kanamalar, şok ve göğüs ağrısında ilkyardım,
 • Yaralanmalarda ilkyardım,
 • Boğulmalarda ilkyardım,
 • Kırık, çıkık, burkulmalarda ilkyardım,
 • Acil taşıma teknikleri, böcek sokmaları ve hayvan ısırıklarında ilkyardım,
 • Zehirlenmelerde ilkyardım,
 • Yanık, donma ve sıcak çarpmalarında ilkyardım,
 • Göz, kulak, buruna yabancı cisim kaçmasında ilkyardım
 
Uygulama Eğitimi;
 • CPR mankenleri üzerinde suni solunum ve kalp masajı yapılarak yeniden canlandırma uygulamaları
 • CPR mankenleri üzerinde solunum yollarının açılması
 • Recovery (ayılma) pozisyonu
 • Boynu koruma ve boyunluk yapma ve uygulama
 • Kanama kontrolü ve pansuman yapma
 • İskelet yaralanmaları ve kırık-çıkıklarda, atelleme ve stabilizasyonu sağlama
 • Kısa ve Uzun mesafeli hasta taşıma metotları
 • Doğru değerlendirme, ortama hakimiyet ve problem çözme egzersizleri