Yangın Güvenliği Eğitimi

Yangın Eğitimi Gerekliliği;

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu 11.maddesi uyarınca 28681 sayı numarası ve 18.06.2013 tarih ile Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “İşyerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik” uyarınca Yangın Güvenliği Eğitim’i alınmalıdır.

İşverenin Yükümlülüğü;

İşveren; işyerlerinde tehlike sınıflarını tespit eden Tebliğde belirlenmiş olan çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde 30 çalışana, tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde 40 çalışana ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde 50 çalışana kadar;
 • Arama, kurtarma ve tahliye,
 • Yangınla mücadele,
 
konularının her biri için uygun donanıma sahip ve özel eğitimli en az birer çalışanı destek elemanı olarak görevlendirir. İşyerinde bunları aşan sayılarda çalışanın bulunması halinde, tehlike sınıfına göre her 30, 40 ve 50’ye kadar çalışan için birer destek elemanı daha görevlendirir.

1.AŞAMA TEORİK YANGIN EĞİTİMİ ( 1,5 Saat )
 • Film gösterimi ( Deprem )
 • Yanma, Yangın nedir. ?
 • Yangın Sınıfları ( A, B,C, D Türü Yangınlar )
 • Film gösterimi ( A Grubu yangını )
 • Film gösterimi ( B Grubu- Yağ Yangını )
 • Senaryo ( C Grubu-katılımcılarla birlikte statik Elektrik yorumlaması )
 • Film gösterimi ( statik elektrik )
 • Film gösterimi ( Eğitimin faydaları )
 • Film gösterimi ( Oda yangını )
 • Senaryo Kapalı ve Dumanlı ortanda İnsan davranışları ve Kurtarma.
 • Yangın söndürme tüplerinin tanıtımı ve kullanım alanları.
 

2.AŞAMA PRATİK YANGIN EĞİTİMİ ( 1- 1,5 Saat )
 • Uygulama alanında toplanma ve ön hazırlık.
 • Kişilerin görev taksimatı ve görevlerinin belirlenmesi.
 • Yangın senaryo uygulaması.
 • A Türü yangınları söndürme metotları. ( Uygulamalı )
 • B Türü yangınları söndürme metotları. ( Uygulamalı )
 • Mevcut kişisel koruyucu kıyafetlerin tanıtımı ve kullanılması.
 • Mevcut sulu ve köpüklü yangınla mücadele ekipmanlarının tanıtımı ve kullanılması.
 
Belgelendirme;

Yangın söndürme ekiplerine eğitim sonrası yapılacak değerlendirme sonunda bir ( 1 ) yıl geçerli başarı veya katılım belgesi verilecektir.