Mobil Sağlık Hizmetleri

Sağlık Tarama Aracı
Tam donanımlı Mobil Sağlık araçlarımız ve profesyonel ekibimiz ile sağlık taramaları gerçekleştirilmektedir. Farklı bir sağlık kuruluşuna giderek zaman kaybetmeyi engeller, çalışan verimini artırır.

Boğaz Kültürü;
Küçük çocuğu olanlar sıkça boğaz kültürü tahlilinden bahseder ve bu tahlil hakkında bilgi sahibi olmak ister. Özellikle yuva,kreş veya ilkokula giden çocuklar sıkça boğaz enfeksiyonuna yakalanır. Anne ve babalar kimi zaman doktorların istemiyle kimi zaman da kendi veya çocuklarının bulundukları kreş veya yuvaların isteğiyle boğaz kültürü tahlili yaptırırlar. Boğaz kültürü, bademcikler ve yutaktaki bakterileri belirlemeye yönelik bir tahlildir.
Hem kolay yapılır ve fiyatının da uygun olması nedeniyle laboratuvarlarda da sıkça yaptırılır. Boğazda normal boğaz flora adı verilen bazı bakteriler bulunur.Hastalık meydana geldiğinde bu normal flora bakterilerinin yanında hastalık yapıcı A Grubu Beta Hemolitik Streptokok adı verilen bakteriler de bulunur.

Boğaz kültürü halk arasında ‘Beta Mikrobu’ olarak da bilinen 'A grubu beta hemolitik streptokok' bakterisini belirlemeye yönelik bir tahlildir. Bu bakteri bazen kalp, eklem, böbrek hastalıklarına neden olabilir.

Bademcik ve boğaz enfeksiyonları bir çok hastada bakterilere bağlı olmayıp virüsler nedeniyle de gelişebilir. Bu virüsler ise boğaz kültüründe tespit edilemez. Boğaz kültürü hekimlere hastalardaki enfeksiyonun kaynağının bakteriyel mi yoksa viral mi olduğu hakkında bilgi vermektedir. Boğaz kültürü ucuna pamuk sarılmış olan steril bir çubukla alınır. Bu çubuk bademcikler ve yutak üzerine sürülerek o bölgeden örnekler alınır. Alınan bu örnekler laboratuvar ortamında uygun besi yerlerinde değerlendirilerek hangi bakterinin üretildiğine bakılır.
Boğaz kültürü doktorlarca uygun istendiğinde,ve kültür sonucunda hastalık yapıcı bakteri üremediğinde çoğu zaman çocuklarımızın gereksiz yere antibiyotik almasını hatta boş yere iğne olmasını önleyen faydalı ve ekonomik bir tahlildir.

Burun Kültürü;
Burun kültürü için steril bir eküvyona gerek vardır. Eküvyon ile burundan örnek alınır.Alınan örnek mikrobiyolojik değerlendirme için besiyerine ekilir ve ertesi gün sonuç çıkar.

Burun kültürü daha çok gıda sektöründe çalışan kişilerin portör muayenelerinde ve sağlık çalışanlarında da taşıyıcılık yönünden istenen bir tahlildir.
Kimi zaman kulan burun boğaz uzmanları da burun kültürü isterler.
Normalde burunda bulunan bakteriler vardır, bunlar hastalık yapmaz.
Stafilokok aureus isminde bir bakterinin ürediği durumlarda doktorlar gerekli önerilerde bulunur ve önlemleri alırlar.

Gaita Kültürü;
Gaita kültürü ,gaitada(dışkıda) barsak enfeksiyonuna bağlı bakteriyel kökenli bir enfeksiyon olup olmadığının araştırılması için yapılmaktadır. Aynı gün sonucu çıkan bir tahlil değildir.
Gaita kültürü tahlilinin sonusu 1 veya 2 günde çıkmaktadır.Patojen bakteri üreyen kültürlerin sonuçlarının çıkması 2-3 günü bulabilir.
Normalde gaitada bir çok bakteri olduğundan kültürde daima üreme olur.Klinik olarak anlamlı olan ve tedavi edilmesi gereken ise gaita kültüründe patojen yani hastalık yapıcı bakterilerin üremesidir. Gaita kültüründe Salmonella,Shigella,Kolera gibi bakterilerin üremesi patojen yani hastalık yapan bakterilere örnek olarak gösterilebilir. Gaita kültürü,barsak enfeksiyonlarının arttığı yaz aylarında daha çok istenen bir tahlildir.
Gıda sektöründe çalışanlardan da barsak enfeksiyonu kontrolü açısından portör muayenelerinin kapsamı içinde istenen tahlillerden biridir.

Göz Muayenesi;
Görme bozuklukları, göz tansiyonu ölçümü ve renk körlüğü taramaları Otorefraktometre cihazı ile iş yerlerinde yapılmaktadır.
Uzman Göz Doktoru tarafından detaylı muayeneler gerçekleştirilmektedir. İşçi sağlığı taramalarının zorunlu göz sağlığı taraması şirketimiz tarafından karşılanabilmekte

Aşılama;
Uzman doktorlarımızın kontrolünde işinde yetkin sağlık memuru ve hemşirelerce iş yerinde mobil sağlık araçlarımızda uygun soğuk zincir kurallarına uyarak aşı uygulamaları yapılabilmektedir. Uygulanan Aşılar :
 • Tetanoz Aşıları
 • Zatürre Aşıları
 • Hepatit Aşıları
 • Grip Aşıları
 
Orijinal Sessiz Kabin İle Odyometri;
Fabrikada çalışanlar koşullar gereği orta ve yüksek şiddetteki bir sese uzun süre maruz kalabilir. Buna bağlı işitme kaybının uzun sürede ve konuşmayı kapsayan frekanslardan başlamayıp, tiz frekanslardan başlaması işitme kaybının farkına varılmasını engellemektedir.
İnsan kulağı 16-20000 Hz arasındaki seslere karşı duyarlı olmasına rağmen her frekansı aynı şiddette algılayamamaktadır.
Saf ses Odyometrisi yapılırken insan kulağının duyarlı olduğu, 250-500-1000-2000 - 4000-8OOOHz'lerdeki işitme eksiklerine bakılır.Gürültüye bağlı işitme kaybının oluşması dikkate alındığında, iki şekilde oluştuğu görülmektedir.

Birincisi çok yüksek sese bir anlık maruz kalmak (herhangi bir patlama olabilir), ikincisi de orta ve yüksek şiddetteki bir sese uzun süre maruz kalmaktır.Fabrika ortamında çalışma ,iki tür işitme kayıplarına girmektedir. Bu tür kayıpların uzun sürede ve yavaş yavaş oluşması, konuşmayı kapsayan frekanslardan başlamayıp, tiz frekanslarından ( 4000 ve 8000 Hz'lerde) başlaması kişinin işitme kaybının farkına varmasını engellemektedir.

Bu tür kayıpların tespit edilmesi için odyometrik test sonuçlarının değerlendirilmesi gerekmektedir. Test sonuçları Odyometristimiz tarafından değerlendirilerek raporlandırılmaktadır. Tarama testi sonucunda problem tespit edilen kişilerin KBB muayenesinden geçmeleri önerilecektir.

Solunum Fonksiyon Testi;
Solunum fonksiyon testleri ‘Spirometre’ adı verilen cihazlarla yapılan, akciğerlerin kapasitesini ve fonksiyonel durumunu objektif olarak ölçmeye yarayan bir tanı yöntemidir. Bu test ile akciğerlerin alabildiği hava hacmi ve bu havanın akciğere alınması ve verilmesi esnasında yapılan güçlü solunum faaliyeti ile oluşturulan hava akım hızı ölçülebilir. Bu iki parametre birçok hastalığın tanısında son derece önemli ipuçları vermektedir.

Solunum Fonksiyon Testleri Hangi Durumlarda Gereklidir?
 • Nefes darlığı, hırıltı veya uzun süren öksürük şikayetlerinde
 • Astım veya KOAH (Kronik Bronşit, Amfizem) tanısı konulması ve bu hastalıkların birbirinden ayırımında,
 • Tanısı konmuş KOAH, astım, kalp yetersizliği ve solunum kaslarını tutan hastalıkların seyrinin ve tedavinin etkinliğinin izlenmesinde,
 • Solunumsal hastalığı nedeniyle maluliyet değerlendirmesinde
 • Akciğer hastalığı gelişme riski olan kişi ya da grupların taranmasında (Örneğin sigara içenler, maden ocaklarında çalışanlar, çalıştığı ortamda zararlı gaz soluyan işçiler),
 • Genel anestezi alacak ve ameliyata bağlı solunumsal komplikasyon risklerinin önceden belirlenmesi ve riskli hastalarda ameliyat öncesi dönemde gerekli olan tedbirleri almak için,
 • Doğumsal ya da sonradan oluşmuş göğüs deformitelerinin (şekil bozukluklarının) solunuma etkisini araştırmak amacıyla yapılır.
 
Test öncesinde dikkat edilmesi gereken kurallar;
Olgu test konusunda bilgilendirilir.
Sigara öyküsü, geçirdiği hastalıklar, kullandığı ilaçlar kaydedilir.
Testten önce 24 saat sigara içilmemeli,
4 saat süreyle alkol alınmamalı,
30 dk önce ağır egzersiz yapılmamalı,
2 saat önce ağır yemek yenmemeli,
4 saat öncesi kısa etkili, 12 saat öncesi uzun etkili bronkodilatör ilaçlar alınmamalıdır.
Göğüs ve karın hareketlerini kısıtlayıcı giysiler giyilmemelidir.

Solunum Fonksiyon Testleri Laboratuarında Ölçüm Nasıl Yapılır?
Spirometre, solunum fonksiyon testi laboratuarlarının temel cihazıdır. Ölçüm yapılan elektronik bölüm ve hastanın nefes alıp verdiği ağızlıktan oluşur.
Spirometre yapılmadan önce hasta bilgilendirilir. Test sırasında hasta oturur pozisyondadır. Plastik bir mandalla burun kapatılarak burundan soluk alıp verme engellenir. Hasta cihazın ucunda bulunan ve sadece kendisinin kullanacağı tek kullanımlık karton bir ağızlığı dudakları ile iyice saracak, ancak dişleri ile ısırmayacak şekilde ağzına alır. Dudakların iyi kapanması önemlidir. Aksi halde kaçak oluşur. Bu ise hatalı ölçüme sebep olur. Hastalarımız önce sakin bir şekilde nefes alıp verirlerken nefes vermenin sonunda zorlu, derin ve hızlı bir şekilde nefes alırlar. Testi yapan kişinin hızlı, zorlu ve sonuna kadar nefes ver komutu ile hasta nefes verir. Nefes verme işlemi en az 6 sn. sürmelidir. Test en az 3 kez en fazla 8 kez tekrar edilir.

Tahlil ve Analiz;
Portör Taraması tahlillerinin yanı sıra çalışanlarınızın kan gruplarını öğrenmek isteyebilirsiniz
Sarılık tahlilini (HbsAg) yaptırıp, tüm çalışanlarınızı bulaşıcı sarılık mikrobuna karşı aşılatabilirsiniz
Tüm çalışanlarınızın Tam Kan Tahlilini yaptırıp (Htc, Hb (Kansızlık Markerleri), Lökosit (Beyaz Küre), Trambosit (Pıhtılaşma Faktörü), Eritrosit (Kırmızı Küre), MCV, MCH (Eritrosit Hacimleri) gibi...) 18 parametresini değerlendirip, ekonomik bir fiyatla çalışanlarınıza ekstra motivasyon sağlayabilirsiniz.
Bunun dışında iş koluna göre gerekli tüm tahlilleri yaptırabileceğiniz gibi, Check-Up Hizmeti de verebiliriz.

Bu hizmetlerimizden faydalanmak için iletişim bilgilerimizden bize ulaşabilirsiniz

Akciğer Filmi;
Akciğer filmleri, iş yerindeki solunum yolları ve akciğerleri etkileyebilecek gaz, toz, duman ve kimyasal şartlar karşısında çalışanların maruz kaldıkları akciğer kanseri ve akciğer hastalıklarına yakalanma riski ile sonradan tedavisi zor veya imkansız olabilecek hastalıklara yakalanma risklerinin değerlendirilebilmesi amacıyla uygulanır.

Fabrika ortamlarında çalışan işçilerin en az yılda bir kez göğüs radyografileri çekilerek bir radyoloji uzmanı tarafından, çalışma ortamındaki mesleki riskler göz önünde tutularak değerlendirilip raporlandırılır. Tozlu ortamda çalışan işçilerin ise periyodik olarak sağlık muayeneleri yapılır ve her altı ayda bir göğüs radyografileri tekrarlanır. Solunum ve dolaşım sistemi hastalıkları görülen kontrol ve tedavi altına alınır. Çekilen akciğer grafileri en az iki yıl boyunca saklanır.

Mesleki akciğer hastalıklarının üç önemli özelliği bulunmaktadır;
- İşyerlerinde çeşitli maddelere maruziyet sonucu ortaya çıkarlar ya da bu maddelerin etkisiyle alevlenebilirler.
- Önlenebilirler,
- Potansiyel olarak tazmin edilebilirler.

Check-up hastalarımız için “Görüntüleme Merkezimizde” röntgen filmi çekimi yapılabilmektedir.

Yirmi birinci yüzyılda işyerlerinde karşılaşılan toksik maddeler ve işyerlerine özgü tehlikeler hala halk sağlığı üzerinde tehdit oluşturmaya devam etmektedir. Mesleki akciğer hastalıkları ise tüm meslek hastalıkları arasında sıklık açısından birinci sırada gelmektedir.

Mesleki akciğer hastalıklarının üç önemli özelliği bulunmaktadır.

1) İşyerlerinde çeşitli maddelere maruziyet sonucu ortaya çıkarlar ya da bu maddelerin etkisiyle alevlenebilirler;
2) Önlenebilirler;
3) Potansiyel olarak tazmin edilebilirler.

Temel olarak mesleki akciğer hastalıklarını dört grupta incelemek mümkündür.

1) Mesleki havayolu hastalıkları
2) Pnömokonyozlar
3) Hipersensitivite pnömonisi
4) Akut toksit inhalasyon sendromları

Fabrika ortamlarında çalışan işçilerin en az yılda bir kez 35x35 cm boyutunda göğüs radyografileri çekilerek bir radyoloji uzmanı tarafından, çalışma ortamındaki mesleki riskler göz önünde tutularak değerlendirilip raporlandırılır. Tozlu ortamda çalışan işçilerin ise peryodik olarak sağlık muayeneleri yapılır ve her altı ayda bir göğüs radyografileri tekrarlanır Solunum ve dolaşım sistemi hastalıkları görülen kontrol ve tedavi altına alınacaktır. Çekilen akciğer grafileri en az iki yıl boyunca saklanacaktır.

EKG ELEKTROKARDİOGRAFİ (BİLGİSAYAR ANALİZLİ)

Kalbin elektriksel aktivitesinin kaydıdır. Cilde yapıştırılan elektrotlar aracılığı ile grafik olarak kaydedilen dalga formudur. EKG kalp hızı, ritmi ve fonksiyonu, kalp kasına yetersiz kan ve oksijen gidişini gösteren iskemi olarak adlandırılan hasar ve kalp yapısındaki anormallikler hakkında bilgi verir.

EKG ne için kullanılır?

- Elektrokardiyografi kalbin işlevinin değerlendirilmesinde kullanılan en önemli yöntemlerden biridir.
- Doğrudan doğruya kalp kasının kasılma şeklini gösterir,
- EKG ile kalbin ritim ve iletim bozuklukları belirlenebilir,
- Kroner yetmezliği veya infarktüs tanısı konulabilir,
- Kalp duvarlarında kalınlaşma ve kalp boşluklarında genişleme bulguları saptanabilir,
- Elektronik kalp pilinin işlevleri değerlendirilebilir,
- Bazı kalp ilaçlarının etkileri, elektrolit dengesizliği ( özellikle serum potasyum eksikliği veya fazlalığı ),
- Kalp dışı hastalıkların kalbe etkileri araştırılabilir,

 • Laboratuvar Tetkikleri
 • Kan sayımı (Hemogram)
 • Tam idrar tahlili
 • Portör muayeneleri
 • Karaciğer fonksiyon testleri (Ast,Alt,Ggt)
 • Böbrek fonksiyon testleri (Üre,Kreatinin)
 • Hepatit B testi
 • Serolojik tetkikler
 • İdrarda /kanda kurşun, toluen, feneol
 • Vanil mandelik asit
 • Hipurik asit. v.b.